Ülkemizdeki birçok liman tesisi kentin merkezinde veya yakınında dar bir sahada hizmet vermekte olup gemi ve liman operasyonlarından kaynaklı kirlilik şehir yaşamını ve insanlarımızı olumsuz etkilemektedir.

Yaşanan veya yaşanması muhtemel çevre kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılması için, çevreye daha duyarlı liman tesislerinin ülkeye kazandırılması gerekmekte olduğu düşünülerek “Yeşil Liman” (Green Port) ” projesi Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır.

“Yeşil Liman/Eko Liman” protokolü ile aşağıdakiler hedeflenmektedir:

  • Liman tesislerinde entegre bir kalite yönetim sistemi yaklaşımının oluşturulması,
  • Liman tesislerinin çevresinde deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi/korunması,
  • Gemi  veya liman operasyonlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin azaltılması,
  • Azami ölçüde enerji tasarrufunun sağlanması ve liman operasyonlarında enerji verimliliğinin en yüksek seviyede tutulması,
  • Liman sınırları içerisinde faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı ve zararlı emisyonların azaltılması,
  • Yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilerek uygulanması.
  • Atık geri dönüşümünü sağlayarak sağlayarak liman operasyonlarından kaynaklanan atık miktarının azaltılması.
  • Liman operasyonlarında iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ve sürekliliğinin sağlanması,

Yeşil Liman/Eko Liman işbirliği protokolü ile Yeşil Liman/Eko Liman Projesi Sektörel Kriterler Belgelendirmesi, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi,  TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi başlıklarındaki hizmetler bir paket halinde Liman İşletmelerine sunulmaktadır.

Yeşil Liman” Projesi dünyanın önde gelen bir birçok liman tesisi tarafından uygulandığı ve bir saygınlık unsuru olarak kullanılmakta olduğu düşünüldüğünde, ülkemizin önde gelen liman tesislerinin beklenen hassasiyeti göstereceği, yapılacak çalışmaların vatandaşları  sağlıklı bir çevre içerisinde hayatlarını sürdürmesi yönünde önemli katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Bu cihetle, Proje kapsamında hazırlanan ve yazı ekinde gönderilen şartları yerine getiren ve bunları idareye ibraz eden tesislere, “Yeşil Liman” sertifikası ile özel tasarlanan logonun kullanım izni verilerek, kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.