suraOrman ve Su İşleri Bakanlığınca "2. Ormancılık ve Su Şura"sı 4-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenleniyor. Şura kapsamındaki çalışmalara derneğimizi temsilen "Av ve Yaban Hayatı Yönetimi Çalışma Grubu”na Prof.Dr. İrfan ALBAYRAK, “Biyoçeşitlilik, Eğitim, Tanıtım ve Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu’na"  Yrd.Doç.Dr. Tarkan YORULMAZ katılım sağlamaktadır. Ayrıca aynı zamanda dernek üyelerimiz Serap KANTARLI ve Prof.Dr. Sedat YERLİ kurumlarını temsilen "Su Kalitesi Yönetimi Çalışma Grubunda" görev almışlardır.   

Şura, Türk kamu yönetimi geleneğinde kabul görmüş olan ve muhtelif dönemlerde toplanarak uygulama odaklı kararlar alan önemli bir istişare aracıdır. Kamu kurumlarının görev ve sorumlulukları ile alakalı konulardaki gelişmeler, yenilikler ve toplum talepleri dikkate alınarak ileriye dönük strateji ve politikalar ile karşılaşılan zorlukların çözümü çok katılımlı bir yaklaşımla şuralarda müzakere edilmektedir. Bakanlığımızın Kuruluş ve Görevlerini düzenleyen 645 sayılı KHK’ de “Ormancılık ve Su Şurası” Bakanlığın sürekli bir kurulu olarak kanuni nitelik kazanmıştır. 

Ormancılık ve Su Şurası 2017’nin gayesi, ülkemizin orman ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konularında milli politika ve stratejilerin geliştirilmesi ile küresel gelişim ve değişimlere uyum sağlanması maksadıyla yapısal, mevzuat, kaynak yönetimi, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konularda karşılaşılan problemlerin çözümü için görüş ve tavsiyelerin ilgili bütün taraflarca müzakere edilmesi ve uygulama odaklı kararların alınmasını temin etmektir.

Şura hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi maksadıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkezinde Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında ve ilgili birim temsilcilerinden oluşan Şura Yürütme Kurulu ve Şura Sekretaryası görevlendirilmiştir. Şuranın teknik çalışma konularının müzakere edileceği ve Bakanlığın görev sahaları ile ilgili konularda 18 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

Ormancılık ve Su Şurası’na muhtelif kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan uzman, akademisyen ve yöneticinin katılacaktır. Şurada alınacak muhtemel kararların, ülkemizin orman ve su kaynaklarının yönetimi ile ilgili politika, strateji ve faaliyetlerin planlanmasına ve uygulanmasına önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.sura.ormansu.gov.tr

 

ABD'dekiler kişi başı başka yerden daha fazla ilaç satın almak alırlar. Şüphesiz, çevrimiçi eczanelerin sağladığı ilaç çeşitliliği, reçeteli ilaçların kötüye kullanımı salgınına katkıda bulunmaktadır. Reçetesiz ne alabilirsin? Sizce Viagra ne düşünüyorsunuz? Düşünüyorsanız Online Viagra satın almak, muhtemelen hakkında bilgi almak istersiniz Sildegra. Kuşağımızda birçok aile internette tam anahtar kelime "Viagra 100mg satın al" için internette arama yapıyor. Bulmamız gereken diğer nokta "sildenafil içeren" dir. Son olarak, geniş bir açıklama alanı vardır ve hekimler genellikle psikolojik testler yoluyla sorununuzu belirleyebilir. Kuşkusuz, herhangi bir ilaç kalmadan önce ciddi ciddi yan etkileri göz önüne almanız gerekir. Bu çare için yan etki belirtileri varsa, tıbbi yardım alın. Geçiş yapmak için masum olup olmadığını görmek için seks terapistinizden konuşun.