Türkiye Kalkınma Vakfı organize ettiği , Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen 1 günlük (4 Mayıs 2017), "Türkiye Kırsal Parlamentosuna Doğru" çalıştay etkinliği tamamlandı.

Türkiye Kırsal Parlementosuna hazırlık kapsamında,katılımcılar 3 ana grubta ayrı salonlarda sorunları tartişarak ileri dönük çok yararlı toplantılar yaptılar.

Etkinliğe Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisinin de katıldığı tıoplantıya , Türkiye'nin farklı bölgelerinden STK temsilcileri katıldılar. Çalıştaydan fotoğrafları burada paylaşıyorum. Çalıştay raporu yakın bir gelecekte TKV'nin web sitesinde (www.tkv-dft.org.tr) paylaşılacaktır.