Bilim Kurulu

Derneğimizin bilim ve danışma kuruluna üye olarak doğa koruma ve çevre kirliğinin önlenmesi konularında uzmanlık ve akademik bilgi ve deneyimlerinizle derneğimize katkı yapabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden üniversitelerimizde görev yapan uzman kişilerle kurulmuş olan iletişim ağımızda bilgi paylaşımı ortamı bulabilirsiniz. Zengin akademik makale havuzumuzdan yararlanabilirsiniz. Ulusal ve uluslararası projelerimizde uzman olarak görev alabilirsiniz. Derneğimizin üyesi olduğu Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)'in uluslararası uzman komisyonlarında derneğimizi temsilen yer alabilirsiniz. Derneğimizin 1966 yılından itibaren yayın hayatına devam eden dergimiz Tabiat ve İnsan'da makalelerinizi yayımlayabilirsiniz. 

Derneğimize üye olarak bilim ve danışma kurulumuzda görev almak için lütfen Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir. e-postamız ile bizimle irtibata geçiniz. 

Bilim ve danışma kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu derneğin bilim ve danışma organıdır. Kurul, üniversite öğretim üyelerinden, dernek asli üyelerinden veya ihtiyaç duyulan konularda ihtiyaç duyulan uzmanlığı bulunan ve davet edilen üyelerden oluşur. Kurul, ihtiyaç duyduğu komisyonları kurar, başkan ve üyelerini belirler. Bilim ve Danışma Kurulunun asli üyeleri diğer kurullara seçilebilirler.

Bilim ve Danışma Kurulu Merkez Yönetim Kurulunun daveti üzerine toplanır. Toplantılara zorunlu sebeplerle katılamayanlar konu hakkındaki düşüncelerini kurul başkanlığına yazı ile bildirebilirler. Kurul üyeleri, aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçerler. Sekreter Yönetim Kurulu ile Bilim ve Danışma Kurulu arasındaki ilişkiyi de sağlar.

 Bilim ve danışma kurulunun görev ve yetkileri

1-Merkez Yönetim Kuruluna çalışma konuları ile ilgili danışmanlık görevi yapar, tavsiyelerde bulunur, görüş bildirir,

2-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilimsel görüşleri hazırlar,

3-Düzenlenecek sempozyum, konferans, seminer, panel ve bu gibi etkinliklerde bilimsel yardımda bulunur,

4-Dernek adına konferans, sempozyum, seminer, panel gibi etkinliklere katılır,

5-Derneğin sürekli yayınlarında danışma kurulu olarak görev yapar,

6-Yönetim Kurulunun teklifi ile dernek adına bilimsel rapor ve yayınları hazırlar.